Balanit – vad hur och varför?

Balanit är en ofarlig inflammation under förhuden hos små pojkar.

Symtom: Gossen klagar över smärta på snoppen. Svullnad under förhuden och den kan bli röd. Det kan droppa lite var ur penis som man kan spåra i kalsongen.

Behandling: Låt pojken, om han är tillräckligt stor, spola med duschen in i penis. Annars be BVC eller vårdcentralen visa hur man spolar rent under förhuden. Det räcker oftast med att spola ett par gånger under en dag för att det skall bli bra igen.

Orsak: Småpojkar har oftast trång förhud. Det är mer ovanligt att man kan dra tillbaka förhuden över ollonet. Det är ett ”problem” som för det mesta löser sig av sig själv, men ofta inte förrän upp i skolåldern. Det beror inte på dålig hygien.
Om man försöker dra tillbaka en trång förhud på en liten pojke kan det göra ont och det kan bli en sprickbildning som sedan orsakar små ärr. Den enda som får dra tillbaka pojkens förhud är gossen själv eftersom han inte gör sig själv illa.

Svara